Rozcvička musí byť ...

To sme si povedali a zaradili sme do našej ponuky aj work-outovú zostavu Comlex. Túto môže ZDARMA použiť každý u nás aktívny člen alebo účastník akejkoľvek športovej aktivity v areáli.

Vybrané moduly tejto zostavy Idaho:

 - Bradlá predĺžené

 - Spletenec

 - Hrazda

 - Zvislý rebrík

Použitie : Doporučujeme využívať ku strečingu, naťahovaniu, posilňovaniu a k celkovému kondičnému tréningu.

Poznámka: Zariadenie môže bez dozoru užívať iba osoba staršia 14 rokov. Iné ako uvedené použitie je zakázané.

Bezpečnostné pokyny : Cvičení vykonávajte pomaly a plynule. Pri prílišnej záťaži sa môžu objaviť fyzické problémy. Zariadenie nepoužívajte, ak je jeho povrch namrznutý, klzký, rozpálený alebo ak je zariadenie viditeľne poškodené. Hrozí poranenie.

Kontaktujte nás :

Pre kontakt so športovým klubom AREÁL NEMOCNICA Žilina použite nasledujúce :

  • Mobil : +421 911 925 969
  • Email: info@sportklub.sk
  • Website: www.sportklub.sk
Website made by Alesh @ 2016 sportklub.sk